Economic integration and exchange rate arrangements in the post-soviet period: The Baltic states in comparative perspective

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Artikeln undersöker eurons konsekvenser för integration och tillväxt i Östersjöregionen (Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland och Sverige). Efter Sovjetunionens sammanbrott har de baltiska staterna och Polen snabbt hämtat in på Västeuropa. Den globala finanskrisen blev ett kraftigt bakslag för de förra, men i mindre utsträckning för Polen. Penningpolitiken har gjort skillnad: den polska zlotyn deprecierade i krisen liksom den svenska kronan, medan euron för Finlands del liksom euroknytningen för de baltiska staterna medförde en appreciering. Speciellt för Polen mildrades krisen väsentligt, medan apprecieringen spädde på krisen. I motsats till sitt uttalade syfte har den monetära integrationen inte bidragit till integration i handeln, och eurozonens andel i den baltiska handeln har stagnerat. En jämförelse mellan länderna i Östersjöregionen stödjer påståendet att euron utgör ”the golden fetters” i vår tid. För de baltiska staterna har emigration blivit en säkerhetsventil, men med svåra sociala och ekonomiska konsekvenser.
Originalspråkengelska
Antal sidor24
TidskriftThe European Journal of Comparative Economics
Volym17
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Economic integration and exchange rate arrangements in the post-soviet period: The Baltic states in comparative perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här