Economic Value of Tree Fruit Production in Jordan Valley from a Virtual Water Perspective

Khaldoon A. Mourad, Hartmut Gaese, Amer S. Jabarin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Economic Value of Tree Fruit Production in Jordan Valley from a Virtual Water Perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap