Ecosystem birth near melting glaciers: A review on the pioneer role of ground-dwelling arthropods

Sigmund Hågvar, Mauro Gobbi, Rüdiger Kaufmann, María Ingimarsdóttir, Marco Caccianiga, Barbara Valle, Paolo Pantini, Pietro Paolo Fanciulli, Amber Vater

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ecosystem birth near melting glaciers: A review on the pioneer role of ground-dwelling arthropods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi