EDITORIAL A SPECIAL ISSUE ON PROJECTION AND SPLITTING METHODS AND THEIR APPLICATIONS

Aviv Gibali, Pontus Giselsson, Thomas Humphries

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)129-130
Antal sidor2
TidskriftJournal of Applied and Numerical Optimization
Volym4
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan teknik

Citera det här