Editorial: The Image in Science : responses of the Humanities to Visualism in Science

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

214 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3-9
TidskriftIdeas in History. The journal of the Nordic Society of the History of Ideas
Volym5
Nummer1-2
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturstudier
  • Filosofi

Citera det här