Editors' introduction: social dynamics and collective rationality

Frank Zenker, Carlo Proietti

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Editors' introduction: social dynamics and collective rationality”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Konst och humaniora