Utbildning av handledare fördjupar undervisningen i samtalsmetodik. Bättre effekt om lärarna fått samma utbildning som de studerande

Marie Wingren, Ann-Christin Haffling, Anders Beckman, Anders Håkansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Sammanfattning

Läkarstuderande bör få upplevelsebaserad utbildning i
samtalsmetodik, och deras handledare bör utbildas på
samma sätt. Utbildningen bör, för att få långsiktig effekt, integreras med klinisk praktik och betona problemdefinierande färdigheter. Kurser i konsultationsmetodik anordnades för att dels utveckla
läkarnas egna konsultationer, dels utveckla en feedbackmodell att använda i handledning av läkarstuderande. Utvärdering genom postenkät visade att kursdeltagarna haft glädje av kursen, ur både klinisk
och pedagogisk synvinkel.
Bidragets översatta titel Education of mentors deepens education in communication skills. Better effect if the teachers have had the same education as the students
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)1230-1233
TidskriftLäkartidningen
Volym104
Utgåva16
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Citera det här