EF-Tu From Non-typeable Haemophilus influenzae Is an Immunogenic Surface-Exposed Protein Targeted by Bactericidal Antibodies

Oskar Thofte, Yu Ching Su, Marta Brant, Nils Littorin, Benjamin Luke Duell, Vera Alvarado, Farshid Jalalvand, Kristian Riesbeck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Sökresultat