Effect of a-fluoromethylhistidine-evoked histamine depletion on ultrastructure of endocrine cells in acid-producing mucosa of stomach in mouse, rat and hamster

K Andersson, D Chen, C M Zhao, Frank Sundler, Rolf Håkanson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of a-fluoromethylhistidine-evoked histamine depletion on ultrastructure of endocrine cells in acid-producing mucosa of stomach in mouse, rat and hamster”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap