Effect of apomorphine on intracavernous pressure and blood pressure in conscious, spinalized rats

O Ishizuka, BJ Gu, O Nishizawa, H Mizusawa, Kenneth Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of apomorphine on intracavernous pressure and blood pressure in conscious, spinalized rats”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap