Effect of Cholecystokinin-B/Gastrin Receptor Antagonists on Rat Stomach ECL Cells

Xi-Qin Ding

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of Cholecystokinin-B/Gastrin Receptor Antagonists on Rat Stomach ECL Cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap