Effect of Clay Surface Charge on the Emerging Properties of Polystyrene−Organoclay Nanocomposites

Henrik Mauroy, Tomás Plivelic, Elisabeth L. Hansen, Jon O. Fossum, Geir Helgesen, Kenneth D. Knudsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of Clay Surface Charge on the Emerging Properties of Polystyrene−Organoclay Nanocomposites”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar