Effect of currency exchange rate fluctuations on Aid Effectiveness in the Health Sector in Zambia

Collins Chansa, Jesper Sundewall, Numi Östlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of currency exchange rate fluctuations on Aid Effectiveness in the Health Sector in Zambia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap