Effect of gel-instillation sonography on Doppler ultrasound findings in endometrial polyps

T. Van den Bosch, D. Van Schoubroeck, J. Luts, T. Bignardi, G. Condous, Elisabeth Epstein, F. P. Leone, A. C. Testa, Lil Valentin, S. Van Huffel, T. Bourne, D. Timmerman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of gel-instillation sonography on Doppler ultrasound findings in endometrial polyps”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap