Effect of Heparin, Fucoidan and Other Polysaccharides on Adhesion of Enterohepatic Helicobacter Species to Murine Macrophages.

Nataliya Lutay, Ingrid Nilsson, Torkel Wadström, Åsa Ljungh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)
130 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of Heparin, Fucoidan and Other Polysaccharides on Adhesion of Enterohepatic Helicobacter Species to Murine Macrophages.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar