Effect of Lattice Structure on Energetic Electron Transport in Solids Irradiated by Ultraintense Laser Pulses

P. McKenna, A. P. L. Robinson, D. Neely, M. P. Desjarlais, D. C. Carroll, M. N. Quinn, X. H. Yuan, C. M. Brenner, Matthias Burza, M. Coury, P. Gallegos, R. J. Gray, K. L. Lancaster, Y. T. Li, X. X. Lin, O. Tresca, Claes-Göran Wahlström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

60 Citeringar (SciVal)
179 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The effect of lattice structure on the transport of energetic (MeV) electrons in solids irradiated by ultraintense laser pulses is investigated using various allotropes of carbon. We observe smooth electron transport in diamond, whereas beam filamentation is observed with less ordered forms of carbon. The highly ordered lattice structure of diamond is shown to result in a transient state of warm dense carbon with metalliclike conductivity, at temperatures of the order of 1-100 eV, leading to suppression of electron beam filamentation.
Originalspråkengelska
Artikelnummer185004
TidskriftPhysical Review Letters
Volym106
Utgåva18
DOI
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Effect of Lattice Structure on Energetic Electron Transport in Solids Irradiated by Ultraintense Laser Pulses”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här