Effect of mindfulness on physical activity in primary healthcare patients: a randomised controlled trial pilot study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of mindfulness on physical activity in primary healthcare patients: a randomised controlled trial pilot study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap