Effect of Normal Aging on Emotional Processing and Impact of Emotion on Memory: Psychophysiological and Cognitive Findings

Anne-Marie Aupée

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of Normal Aging on Emotional Processing and Impact of Emotion on Memory: Psychophysiological and Cognitive Findings”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap