Effect of nucleation on icy pebble growth in protoplanetary discs

Katrin Ros, Anders Johansen, Ilona Riipinen, Daniel Schlesinger

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of nucleation on icy pebble growth in protoplanetary discs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap