Effect of renewable fuels and intake O2 concentration on diesel engine emission characteristics and reactive oxygen species (ROS) formation

Louise Gren, Vilhelm B. Malmborg, Nicklas R. Jacobsen, Pravesh C. Shukla, Katja M. Bendtsen, Axel C. Eriksson, Yona J. Essig, Annette M. Krais, Katrin Loeschner, Sam Shamun, Bo Strandberg, Martin Tunér, Ulla Vogel, Joakim Pagels

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Sökresultat