Effect of surfactant structure on the pasting properties of wheat flour and starch suspensions

I Mira, Ann-Charlotte Eliasson, K Persson

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of surfactant structure on the pasting properties of wheat flour and starch suspensions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Agrikultur & biologi

  Kemiska föreningar