Effect of synthesis methods on photoluminescent properties for CsPbBr3 nanocrystals: Hot injection method and conversion method

Fengying Zhang, Junsheng Chen, Ying Zhou, Rongxing He, Kaibo Zheng

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of synthesis methods on photoluminescent properties for CsPbBr3 nanocrystals: Hot injection method and conversion method”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap