Effect of temperature and pH on growth and product formation of Lactococcus lactis ssp. lactis ATCC 19435 growing on maltose

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)
2213 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of temperature and pH on growth and product formation of Lactococcus lactis ssp. lactis ATCC 19435 growing on maltose”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap