Effect of tertiary sewage effluent additions on Prymnesium parvum cell toxicity and stable isotope ratios

Elin Lindehoff, Edna Graneli, Wilhelm Granéli

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  20 Citeringar (SciVal)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of tertiary sewage effluent additions on Prymnesium parvum cell toxicity and stable isotope ratios”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Agrikultur & biologi

  Mark- och miljövetenskap