Effect of TiO2 Formation on the Free Volume Properties of Electrospun PMMA Nanohybrids

Junhua Zhang, Mingshu Yang, Frans Maurer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of TiO2 Formation on the Free Volume Properties of Electrospun PMMA Nanohybrids”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar