Effective bias and potentials in steady-state quantum transport: A NEGF reverse-engineering study

Daniel Karlsson, Claudio Verdozzi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effective bias and potentials in steady-state quantum transport: A NEGF reverse-engineering study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi