Effective dose in low-dose CT compared with radiography for templating of total hip arthroplasty

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effective dose in low-dose CT compared with radiography for templating of total hip arthroplasty”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap