Effective dose of cone beam CT (CBCT) of the facial skeleton: a systematic review.

A Al-Okshi, C Lindh, H Salé, Mikael Gunnarsson, M Rohlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

338 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

To estimate effective dose of cone beam CT (CBCT) of the facial skeleton with focus on measurement methods and scanning protocols.
Originalspråkengelska
Artikelnummer20140658
TidskriftBritish Journal of Radiology
Volym88
Nummer1045
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Effective dose of cone beam CT (CBCT) of the facial skeleton: a systematic review.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här