Effectiveness of TNF inhibitor switch in RA: results from the national Swedish register

Katerina Chatzidionysiou, Johan Askling, Jonas Eriksson, Lars Erik Kristensen, Ronald van Vollenhoven

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

55 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effectiveness of TNF inhibitor switch in RA: results from the national Swedish register”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar