Effects of acetabular resurfacing component material and fixation on the strain distribution in the pelvis

Mark Thompson, MD Northmore-Ball, KE Tanner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

44 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of acetabular resurfacing component material and fixation on the strain distribution in the pelvis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap