Effects of Alzheimer's peptide and alpha1-antichymotrypsin on astrocyte gene expression

Crystal Baker, Henrietta Nielsen, Lennart Minthon, HT Wright, Sally Chappell, John Okyere, Sean May, Kevin Morgan, Noor Kalsheker, Sabina Janciauskiene

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

108 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
TidskriftNeurobiology of Aging
StatusPublished - 2007
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här