Effects of anticoagulant treatment on intestinal ischaemia and reperfusion injury in rats.

Knut Olanders, Anna Börjesson, Xia Zhao, Roland Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)
103 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)517-524
TidskriftActa Anaesthesiologica Scandinavica
Volym49
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Citera det här