Effects of capturing a wide-orbit planet on planetary systems: system stability and habitable zone bombardment rates

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1685-1693
Antal sidor9
TidskriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volym511
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2022 apr. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Citera det här