Effects of denosumab on pain and analgesic use in giant cell tumor of bone: Interim results from a phase II study

Javier Martin-Broto, Charles S. Cleeland, Paul A. Glare, Jacob Engellau, Keith M. Skubitz, Ronald H. Blum, Kristin N. Ganjoo, Arthur Staddon, Martin Dominkus, Amy Feng, Yi Qian, Ada Braun, Ira Jacobs, Karen Chung, Carolyn Atchison

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

43 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of denosumab on pain and analgesic use in giant cell tumor of bone: Interim results from a phase II study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap