Effects of dietary fibre on the human metabolism and metabolome

Anna Johansson Persson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

787 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of dietary fibre on the human metabolism and metabolome”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi