Effects of different fatty acids on glycerolipid synthesis in isolated rat hepatocytes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)5102-5107
TidskriftJournal of Biological Chemistry
Volym249
Utgåva16
StatusPublished - 1974 aug 25

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Läkemedelskemi

Citera det här