Effects of focal/grid laser treatment on the central visual field in diabetic macular oedema: a 2-year follow-up study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To assess the long-term effects of focal/grid laser treatment on the central visual field in subjects with clinically significant diabetic macular oedema (CSMO).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)240-245
TidskriftActa Ophthalmologica
Volym94
Utgåva3
Tidigt onlinedatum2016 jan 25
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Effects of focal/grid laser treatment on the central visual field in diabetic macular oedema: a 2-year follow-up study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här