Effects of hypothermic anesthesia of the feet on vibration-induced body sway and adaptation.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

65 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)39-52
TidskriftJournal of Vestibular Research
Volym13
Utgåva1
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oto-rino-laryngologi

Citera det här