Effects of input data on the performance of a neural network in distinguishing normal and glaucomatous visual fields.

Boel Bengtsson, Dimitrios Bizios, Anders Heijl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3730-3736
TidskriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volym46
Utgåva10
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Citera det här