Effects of insulin and insulin-like growth factor-2 on the in vitro regeneration of the frog sciatic nerve

Per Ekström, M. Edbladh, A. Fex-Svenningsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)291-293
Antal sidor3
TidskriftAnnals of the New York Academy of Sciences
Volym692
StatusPublished - 1993

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cellbiologi
  • Neurovetenskaper

Citera det här