Effects of lime (CaCO3) on ectomycorrhizal colonization of Picea abies (L.) Karst. - seedlings planted in a spruce forest

Solbritt Andersson, Bengt Söderström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of lime (CaCO3) on ectomycorrhizal colonization of Picea abies (L.) Karst. - seedlings planted in a spruce forest”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap