Effects of lime (CaCO3) on ectomycorrhizal colonization of Picea abies (L.) Karst. - seedlings planted in a spruce forest

Solbritt Andersson, Bengt Söderström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat