Effects of N : P : Si ratios and zooplankton grazing on phytoplankton communities in the northern Adriatic Sea. III. Zooplankton populations and grazing

J. T. Turner, P. A. Tester, J. A. Lincoln, Per Carlsson, Edna Graneli

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)67-75
TidskriftAquatic Microbial Ecology
Volym18
Nummer1
DOI
StatusPublished - 1999
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här