Effects of native and cleaved forms of alpha1-antitrypsin on ME 1477 tumor cell functional activity.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)256-265
TidskriftCancer Detection and Prevention
Volym26
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2002

Bibliografisk information

Department affilation moved from v1000588 (Tumour Biology, Malmö) to v1000562 (Department of Translational Medicine) on 2016-01-18 14:39:31.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Neurovetenskaper

Citera det här