Effects of nonionic monomeric and dimeric contrast media on the twitching reaction of the rat. Importance of osmolality and electrolyte content

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of nonionic monomeric and dimeric contrast media on the twitching reaction of the rat. Importance of osmolality and electrolyte content”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap