Effects of palatable diets on appetite regulation, appetite peptides and neurogenesis.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1831 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Fetma ökar epidemilikt i hela världen, delvis på grund av en ökad konsumption av dieter som innehåller mycket fett och/eller socker. Ghrelin och leptin är hormoner som produceras perifert med effekter på födointag och energihomeostas. Ghrelin i cirkulationen ökar vid energibrist, t ex vid fasta och signalerar därmed hunger. Leptin ökar vid födointag och signalerar mättnad. Råttor som fått en diet med mycket socker i hade ingen skillnad mellan faste och postprandiella nivåer av leptin och ghrelin. Denna skillnad försvann också i råttor som fått en fettrik diet att äta. Leptin- och ghrelinnivåerna var förhöjda hos råttor som fått äta en diet med både mycket fett och socker. Dessa förändringar i leptin och ghrelin ser vi som ett sätt för djuren att försöka försvara sig mot en överkonsumption av dessa kaloritäta dieter. Detta försök är dock inte effektivt nog utan djuren går upp mer i vikt än kontrolldjuren som fått en kalorisnål diet. Vi fann en intressant sak, nämligen att fruktos, som är ett vanligt sötningsmedel, ökade nivåerna av både leptin och ghrelin.

En gastrektomi, d v s avlägsnandet av magen, resulterar i en 80%-ig minskning av ghrelin i cirkulationen, minskade fettdepåer och en minskad termogenes. Daglig administration av ghrelin till gastrektomerade möss resulterade i en normalisering av fettmängden och termogenesen.

Råttor som ätit en fettrik diet under fyra veckor visade sig ha en försämrad neurogenes, d v s de hade ett mindre antal nyfödda nervceller, jämfört med kontrolldjuren som ätit fettsnål diet. De råttor som ätit en fettrik diet hade ökad nivåer av kortikosteron i cirkulatione jämfört med kontrolldjuren.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Handledare
  • Erlanson-Albertsson, Charlotte, handledare
Tilldelningsdatum2006 dec 1
Förlag
ISBN (tryckt)91-85559-60-1
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2006-12-01
Time: 09:15
Place: Segerfalk Lecture Hall, BMC, Sölvegatan 19, Lund, Sweden

External reviewer(s)

Name: Blundell, John
Title: Professor
Affiliation: Leeds University

---


<div class="article_info">Andreas Lindqvist, Charlotta Dornonville de la Cour, Anna Stegmark, Rolf Håkanson and Charlotte Erlanson-Albertsson. <span class="article_issue_date">2005</span>. <span class="article_title">Overeating of palatable food is associated with blunted leptin and ghrelin response.</span> <span class="journal_series_title">Regulatory Peptides.</span>, <span class="journal_volume">vol 130</span> <span class="journal_pages">pp 123-132</span>.</div>
<div class="article_info">Charlotta Dornonville de la Cour, Andreas Lindqvist, Emil Egecioglu, YC Loraine Tung, Vikas Surve, Claes Ohlsson, Charlotte Erlanson-Albertsson, Suzanne Dickson L and Rolf Håkanson. <span class="article_issue_date">2005</span>. <span class="article_title">Ghrelin treatment reverses the reduction in weight gain and body fat in gastrectomized mice.</span> <span class="journal_series_title">Gut</span>, <span class="journal_volume">vol 54</span> <span class="journal_pages">pp 907-913</span>.</div>
<div class="article_info">Andreas Lindqvist, Paul Mohapel, Brenda Bouter, Helena Frielingsdorf, Donald Pizzo, Patrik Brundin and Charlotte Erlanson-Albertsson. <span class="article_issue_date">2006</span>. <span class="article_title">High-fat diet impairs hippocampal neurogenesis in male rats.</span> <span class="journal_series_title">European Journal of Neurology</span>, (inpress)</div>
<div class="article_info">Andreas Lindqvist, Charlotta Dornonville de la Cour, Rolf Håkanson and Charlotte Erlanson-Albertsson. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">Ghrelin affects gastrectomy-induced decrease in UCP1 and beta3-AR mRNA expression in mice.</span> (manuscript)</div>
<div class="article_info">Andreas Lindqvist, Annemie Baelemans and Charlotte Erlanson-Albertsson. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">Effect of sucrose, glucose and fructose in liquid form on serum ghrelin and leptin levels.</span> (manuscript)</div>

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinska grundvetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Effects of palatable diets on appetite regulation, appetite peptides and neurogenesis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här