Effects of Rho kinase, prostacyclin and L-arginine on microvascular permeability and perfusion

Cornelia Lundblad

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of Rho kinase, prostacyclin and L-arginine on microvascular permeability and perfusion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap