Effects of statin use on volumetric mammographic density: results from the KARMA study.

Ida Skarping, Judith S Brand, Per Hall, Signe Borgquist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)
157 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Epidemiological data on statins and breast cancer risk have been inconclusive. The aim of this study was to clarify the role of statins in breast cancer risk by studying their effect on mammographic density.
Originalspråkengelska
Artikelnummer435
TidskriftBMC Cancer
Volym15
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Effects of statin use on volumetric mammographic density: results from the KARMA study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här