Effects of Task on the Processing of Swedish Word Accents: A Reaction Time and Response Time Study

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of Task on the Processing of Swedish Word Accents: A Reaction Time and Response Time Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap