Effects of the adsorption of NOM model molecules on the aggregation of TiO2 nanoparticles in aqueous suspensions

K. Danielsson, P. Persson, J. A. Gallego-Urrea, Z. Abbas, J. Rosenqvist, C. M. Jonsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of the adsorption of NOM model molecules on the aggregation of TiO2 nanoparticles in aqueous suspensions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap